doadtki

doadtki

Biuro Jeżów

46 875 52 18

Salon Skierniewice

46 832 63 55

Salon Łódź

42 679 27 77

Formularz zapytania

Pleśń to jedno z najbardziej niepożądanych zjawisk w domu. Powstaje ona w wyniku nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń. Najczęściej stosowanym sposobem wentylacji jest wietrzenie przez otwarcie okien. Powoduje to jednak, szczególnie w okresie zimowym, drastyczną utratę ciepła z pomieszczenia, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Jednak jest na to lekarstwo. Jednym ze sposobów mających na celu zapobiegnięcie owym niekontrolowanym stratom energii jest zastosowanie w oknie nawiewników, dozujących napływ świeżego powietrza w sposób adekwatny do potrzeb skutecznej wentylacji. 

nawiewniki

 

Założenie nawiewników ma na celu między innymi:
  • zapewniać przyjemny mikroklimat i dobrą jakość powietrza w pokojach,
  • powstrzymać rozwój pleśni,
  • zapobiegać powstawaniu szkód wywołanych wilgocią,
  • redukować zapotrzebowanie na energię cieplną,
  • usuwać poza obręb mieszkania uboczne "produkty" funkcjonowania gospodarstwa domowego, takie jak: zapachy, dym tytoniowy, parę wodną i inne.